Wikiscan
vi.wikipedia.org

Statistics on recent changes

General statistics

Edits :6,627
Edited pages :4,816
Logs :694
Views :2.9 M
Users :458
IP :403
Bots :5
With edits :
Users :292
IP :389
Bots :5

Creations

Pages :233
Articles :53
Redirects :49
Others :17

Edits

Total :6,627
Users :2,238
IP :1,149
IPv6 :564
Bots :3,240
Reverted edits :
Total :344 (5 %)
Users :102 (5 %)
IP :242 (21 %)
Bots :0 (0 %)
Reverts by :
Total :337
Users :304 (90 %)
IP :33 (10 %)
Bots :0 (0 %)
By type :
Minors :3,303
Empty :8
Hidden :0
By status :
extendedconfirmed :1,318
autopatrolled :853
None :754
rollbacker :699
patroller :609
IPblock-exempt :304
eliminator :101
Sysop :65
interface-admin :45
Bureaucrat :12
Checkuser :10

Dates

First :2021-10-15 02:13:19 UTC
Last :2021-10-16 02:13:10 UTC
Update :2021-10-16 02:13:23 UTC

Total time

On a 5 min/action basis
or until next action,
with a maximum of 15 min.
Cumulated time :250 h
By user type :
Users :153 h
IP :76 h
Bots :20 h 10
By page type :
Article :186 h
Annexes :8 h 59
Talks :11 h 09
Meta :10 h
Others :48 m
Logs :23 h 40

Duration since last edit

DurationGlobalRevert
min :6 %23 %
5 min :10 %31 %
hour :7 %16 %
day :7 %15 %
month :11 %15 %
year :23 %1 %
year+ :0 %0 %

Texts

Diff :1.3 M
Volume :1.9 M
Total last revisions :49 M
Total revisions :112 M
On articles :
Diff :909 k
Volume :1.5 M
Total last revisions :
Total revisions :92 M

Tags

OAuth CID: 1841 :2,661
mobile edit :1,055
mobile web edit :1,034
visualeditor :883
mw-add-media :416
advanced mobile edit :374
mw-reverted :344
mw-rollback :197
mw-remove-media :164
twinkle :160
discussiontools-added-comment :155
visualeditor-wikitext :128
Sửa ngày tháng năm :113
mw-undo :87
discussiontools :75
discussiontools-reply :66
Sửa số liệu của tham số bản mẫu :60
mw-manual-revert :53
newcomer task :52
Người dùng mới sửa bản mẫu :48
Thêm một hay nhiều mục vào danh sách :48
newcomer task add link :46
discussiontools-visual :42
disambiguator-link-added :37
Thêm bản mẫu Xóa nhanh :33
discussiontools-source-enhanced :33
discussiontools-source :33
mw-new-redirect :30
visualeditor-switched :27
Xóa chú thích :27
mobile app edit :21
Thêm nội dung không nguồn :21
Thêm tập tin :19
android app edit :18
Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn :16
Xóa nội dung có nguồn mà không có tóm lược sửa đổi :13
mw-replace :9
discussiontools-newtopic :9
Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo :9
Bài viết mới dưới 150 ký tự :8
Xuống dòng liên tục hơn 3 lần :7
Xóa từ 50% đến 90% nội dung :6
Thêm thẻ nowiki :6
Xuống 1 dòng thành đoạn mới :6
mw-blank :6
contenttranslation-v2 :4
Bài viết mới chưa được wiki hóa :4
contenttranslation :4
Xóa bản mẫu Chất lượng kém :4
Xóa trên 90% nội dung :4
Lặp lại ký tự :4
Bài viết mới dưới 1000 ký tự :3
mw-changed-redirect-target :3
ios app edit :3
Sửa chữ Hán :3
Đăng bài dịch vào trang thành viên :3
mentorship module question :3
mw-removed-redirect :2
IP tạo trang thành viên IP :2
fileimporter-remote :2
Bài viết mới dưới 500 ký tự :2
Xóa nội dung đề mục :2
Xóa bản mẫu Xóa nhanh :2
Bắt đầu một dòng mới bằng chữ cái thường :2
mentorship panel question :1
Thêm bản mẫu Chất lượng dịch :1
Xóa bản mẫu Chất lượng dịch :1
Thêm liên kết ngoài :1
Sửa chiều cao hoặc cân nặng :1
shouting :1
Tên miền thương mại :1
Xóa danh sách tham khảo :1
Thêm bản mẫu Chờ xóa :1
talk page blanking :1

Namespaces

Article :5,897
Thảo luận :45
Thành viên :192
Thảo luận Thành viên :153
Wikipedia :151
Thảo luận Wikipedia :2
Tập tin :23
Thảo luận Tập tin :0
MediaWiki :1
Thảo luận MediaWiki :0
Bản mẫu :94
Thảo luận Bản mẫu :3
Trợ giúp :6
Thảo luận Trợ giúp :0
Thể loại :17
Thảo luận Thể loại :0
Cổng thông tin :17
Thảo luận Cổng thông tin :0
Mô đun :26
Thảo luận Mô đun :0
Tiện ích :0
Thảo luận Tiện ích :0
Định nghĩa tiện ích :0
Thảo luận Định nghĩa tiện ích :0

Logs

create create :240
delete delete :60
delete delete_redir :6
upload overwrite :1
upload upload :18
newusers create :147
newusers autocreate :51
newusers create2 :1
move move :31
move move_redir :6
thanks thank :6
growthexperiments addlink :45
block block :31
spamblacklist hit :40
protect protect :2
renameuser renameuser :8
rights autopromote :1
Graphique des modifications pour les dernières 24 heures
Graphique des utilisateurs pour les dernières 24 heures
Graphique des espaces de noms pour les dernières 24 heures