Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2021
226,001
208,776
92 %
664
0.3 %
1,510
0.7 %
233
0.1 %
10,263
4.5 %
476
0.2 %
887
0.4 %
50
0.0 %
13
0.0 %
2020
230,757
214,041
93 %
1,371
0.6 %
1,329
0.6 %
122
0.1 %
7,419
3.2 %
2,235
1.0 %
1,122
0.5 %
35
0.0 %
8
0.0 %
2019
200,743
191,204
95 %
1,272
0.6 %
1,269
0.6 %
111
0.1 %
2,168
1.1 %
1,088
0.5 %
863
0.4 %
33
0.0 %
6
0.0 %
2018
123,899
117,747
95 %
351
0.3 %
1,139
0.9 %
45
0.0 %
1,415
1.1 %
1,033
0.8 %
438
0.4 %
158
0.1 %
12
0.0 %
2017
123,237
110,323
90 %
326
0.3 %
775
0.6 %
39
0.0 %
1,228
1.0 %
418
0.3 %
8,831
7.2 %
10
0.0 %
1
0.0 %
2016
108,226
101,915
94 %
308
0.3 %
1,413
1.3 %
63
0.1 %
1,500
1.4 %
539
0.5 %
784
0.7 %
29
0.0 %
2
0.0 %
2015
97,244
87,895
90 %
241
0.2 %
1,558
1.6 %
82
0.1 %
1,629
1.7 %
246
0.3 %
2,628
2.7 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2014
72,948
63,468
87 %
510
0.7 %
1,159
1.6 %
72
0.1 %
935
1.3 %
410
0.6 %
3,402
4.7 %
20
0.0 %
22
0.0 %
2013
75,690
69,737
92 %
452
0.6 %
954
1.3 %
28
0.0 %
620
0.8 %
357
0.5 %
1,058
1.4 %
22
0.0 %
6
0.0 %
2012
84,573
76,245
90 %
316
0.4 %
1,377
1.6 %
44
0.1 %
682
0.8 %
703
0.8 %
2,079
2.5 %
40
0.0 %
2011
186,987
178,755
96 %
324
0.2 %
1,048
0.6 %
50
0.0 %
1,277
0.7 %
939
0.5 %
1,657
0.9 %
48
0.0 %
2010
82,244
71,565
87 %
522
0.6 %
1,887
2.3 %
49
0.1 %
816
1.0 %
858
1.0 %
1,472
1.8 %
21
0.0 %
2009
68,315
52,763
77 %
425
0.6 %
3,483
5.1 %
95
0.1 %
2,625
3.8 %
836
1.2 %
2,563
3.8 %
47
0.1 %
2008
74,913
59,991
80 %
548
0.7 %
3,351
4.5 %
38
0.1 %
1,873
2.5 %
818
1.1 %
1,987
2.7 %
85
0.1 %
2007
52,886
42,910
81 %
332
0.6 %
2,623
5.0 %
38
0.1 %
583
1.1 %
277
0.5 %
1,622
3.1 %
75
0.1 %
2006
28,743
21,043
73 %
282
1.0 %
1,527
5.3 %
17
0.1 %
271
0.9 %
348
1.2 %
1,119
3.9 %
64
0.2 %
2005
8,941
5,858
66 %
105
1.2 %
835
9.3 %
5
0.1 %
82
0.9 %
134
1.5 %
315
3.5 %
97
1.1 %
2004
544
394
72 %
12
2.2 %
30
5.5 %
12
2.2 %
2
0.4 %
23
4.2 %
4
0.7 %
12
2.2 %
2003
212
137
65 %
7
3.3 %
2
0.9 %
2
0.9 %
2002
1
1
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2021
1,884
0.8 %
973
0.4 %
229
0.1 %
2
0.0 %
4
0.0 %
23
0.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2020
1,165
0.5 %
1,685
0.7 %
166
0.1 %
2
0.0 %
12
0.0 %
19
0.0 %
9
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2019
1,133
0.6 %
1,325
0.7 %
178
0.1 %
4
0.0 %
5
0.0 %
16
0.0 %
3
0.0 %
57
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
2018
741
0.6 %
672
0.5 %
104
0.1 %
1
0.0 %
7
0.0 %
21
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
2017
657
0.5 %
545
0.4 %
44
0.0 %
2
0.0 %
7
0.0 %
19
0.0 %
2
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
2016
789
0.7 %
719
0.7 %
139
0.1 %
2
0.0 %
2
0.0 %
8
0.0 %
12
0.0 %
1
0.0 %
2015
1,363
1.4 %
1,147
1.2 %
380
0.4 %
9
0.0 %
1
0.0 %
34
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2014
1,396
1.9 %
1,170
1.6 %
325
0.4 %
1
0.0 %
2
0.0 %
28
0.0 %
1
0.0 %
16
0.0 %
1
0.0 %
2013
1,077
1.4 %
1,063
1.4 %
255
0.3 %
9
0.0 %
22
0.0 %
20
0.0 %
3
0.0 %
2012
1,217
1.4 %
1,537
1.8 %
238
0.3 %
27
0.0 %
33
0.0 %
2
0.0 %
17
0.0 %
7
0.0 %
2011
1,344
0.7 %
1,271
0.7 %
128
0.1 %
15
0.0 %
2
0.0 %
15
0.0 %
1
0.0 %
42
0.0 %
1
0.0 %
2010
2,326
2.8 %
2,236
2.7 %
266
0.3 %
78
0.1 %
2
0.0 %
69
0.1 %
6
0.0 %
27
0.0 %
19
0.0 %
2009
2,578
3.8 %
2,424
3.5 %
258
0.4 %
51
0.1 %
4
0.0 %
50
0.1 %
12
0.0 %
71
0.1 %
18
0.0 %
2008
3,219
4.3 %
2,551
3.4 %
192
0.3 %
94
0.1 %
49
0.1 %
3
0.0 %
84
0.1 %
21
0.0 %
2007
3,016
5.7 %
996
1.9 %
79
0.1 %
40
0.1 %
4
0.0 %
179
0.3 %
3
0.0 %
93
0.2 %
2
0.0 %
2006
2,626
9.1 %
1,128
3.9 %
155
0.5 %
23
0.1 %
3
0.0 %
26
0.1 %
7
0.0 %
81
0.3 %
5
0.0 %
2005
989
11 %
367
4.1 %
81
0.9 %
7
0.1 %
13
0.1 %
7
0.1 %
10
0.1 %
25
0.3 %
4
0.0 %
2004
31
5.7 %
22
4.0 %
1
0.2 %
1
0.2 %
2003
34
16 %
29
14 %
1
0.5 %
2002