Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2021
65,742 h
46,527 h
71 %
2,828 h
4.3 %
2,804 h
4.3 %
357 h
0.5 %
53 h
0.1 %
2,125 h
3.2 %
135 h
0.2 %
498 h
0.8 %
64 h
0.1 %
61 h
0.1 %
2020
78,604 h
50,440 h
64 %
2,267 h
2.9 %
2,684 h
3.4 %
380 h
0.5 %
52 h
0.1 %
2,237 h
2.8 %
559 h
0.7 %
1,211 h
1.5 %
127 h
0.2 %
95 h
0.1 %
2019
66,285 h
40,163 h
61 %
1,441 h
2.2 %
1,056 h
1.6 %
175 h
0.3 %
32 h
0.0 %
1,635 h
2.5 %
328 h
0.5 %
1,367 h
2.1 %
130 h
0.2 %
69 h
0.1 %
2018
49,792 h
28,727 h
58 %
994 h
2.0 %
756 h
1.5 %
176 h
0.4 %
41 h
0.1 %
1,228 h
2.5 %
315 h
0.6 %
1,586 h
3.2 %
50 h
0.1 %
33 h
0.1 %
2017
44,526 h
28,266 h
63 %
1,094 h
2.5 %
1,053 h
2.4 %
133 h
0.3 %
41 h
0.1 %
1,173 h
2.6 %
226 h
0.5 %
1,537 h
3.5 %
46 h
0.1 %
50 h
0.1 %
2016
39,294 h
26,817 h
68 %
947 h
2.4 %
951 h
2.4 %
129 h
0.3 %
50 h
0.1 %
1,150 h
2.9 %
248 h
0.6 %
768 h
2.0 %
88 h
0.2 %
29 h
0.1 %
2015
39,792 h
26,762 h
67 %
754 h
1.9 %
1,194 h
3.0 %
158 h
0.4 %
16 h 37
0.0 %
1,047 h
2.6 %
89 h
0.2 %
787 h
2.0 %
55 h
0.1 %
23 h 08
0.1 %
2014
36,283 h
24,977 h
69 %
649 h
1.8 %
955 h
2.6 %
153 h
0.4 %
24 h
0.1 %
724 h
2.0 %
98 h
0.3 %
905 h
2.5 %
47 h
0.1 %
22 h 41
0.1 %
2013
49,473 h
35,638 h
72 %
533 h
1.1 %
1,547 h
3.1 %
151 h
0.3 %
36 h
0.1 %
1,091 h
2.2 %
147 h
0.3 %
1,726 h
3.5 %
75 h
0.2 %
31 h
0.1 %
2012
63,960 h
46,923 h
73 %
609 h
1.0 %
1,184 h
1.9 %
166 h
0.3 %
25 h
0.0 %
2,113 h
3.3 %
306 h
0.5 %
4,315 h
6.7 %
45 h
0.1 %
2011
62,912 h
47,249 h
75 %
643 h
1.0 %
1,008 h
1.6 %
175 h
0.3 %
18 h 54
0.0 %
1,071 h
1.7 %
350 h
0.6 %
4,770 h
7.6 %
104 h
0.2 %
2010
61,761 h
43,137 h
70 %
841 h
1.4 %
1,320 h
2.1 %
138 h
0.2 %
5 h 43
0.0 %
1,152 h
1.9 %
341 h
0.6 %
5,174 h
8.4 %
87 h
0.1 %
2009
48,969 h
32,248 h
66 %
598 h
1.2 %
1,482 h
3.0 %
150 h
0.3 %
16 h 13
0.0 %
881 h
1.8 %
237 h
0.5 %
3,888 h
7.9 %
118 h
0.2 %
2008
44,470 h
28,548 h
64 %
530 h
1.2 %
1,551 h
3.5 %
156 h
0.4 %
39 h
0.1 %
843 h
1.9 %
179 h
0.4 %
4,205 h
9.5 %
98 h
0.2 %
2007
33,158 h
20,350 h
61 %
400 h
1.2 %
1,103 h
3.3 %
175 h
0.5 %
31 h
0.1 %
574 h
1.7 %
83 h
0.3 %
2,795 h
8.4 %
66 h
0.2 %
2006
18,606 h
10,832 h
58 %
203 h
1.1 %
769 h
4.1 %
76 h
0.4 %
53 h
0.3 %
319 h
1.7 %
62 h
0.3 %
1,410 h
7.6 %
36 h
0.2 %
2005
7,100 h
4,151 h
58 %
115 h
1.6 %
441 h
6.2 %
24 h
0.3 %
56 h
0.8 %
203 h
2.9 %
37 h
0.5 %
235 h
3.3 %
47 h
0.7 %
2004
234 h
119 h
51 %
19 h 02
8.1 %
17 h 06
7.3 %
39 m
0.3 %
8 h 47
3.7 %
17 h 24
7.4 %
4 h 11
1.8 %
6 h 36
2.8 %
6 h 36
2.8 %
2003
71 h
35 h
49 %
6 h 22
8.9 %
3 h 34
5.0 %
2 h 29
3.5 %
0 m
%
24 m
0.6 %
13 m
0.3 %
2002
10 m
10 m
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2021
844 h
1.3 %
2,506 h
3.8 %
422 h
0.6 %
5 h 25
0.0 %
12 h 54
0.0 %
22 h 04
0.0 %
2 h 03
0.0 %
4 h 54
0.0 %
1 h 07
0.0 %
3 h 22
0.0 %
0 m
0.0 %
2020
927 h
1.2 %
7,141 h
9.1 %
641 h
0.8 %
13 h 12
0.0 %
9 h 57
0.0 %
32 h
0.0 %
2 h 05
0.0 %
16 h 28
0.0 %
3 h 23
0.0 %
1 h 28
0.0 %
2019
493 h
0.7 %
9,251 h
14 %
199 h
0.3 %
1 h 36
0.0 %
4 h 07
0.0 %
14 h 32
0.0 %
2 h 25
0.0 %
9 h 57
0.0 %
2 h 07
0.0 %
47 m
0.0 %
2018
652 h
1.3 %
7,863 h
16 %
219 h
0.4 %
2 h 04
0.0 %
4 h 37
0.0 %
15 h 24
0.0 %
4 h 33
0.0 %
5 h 49
0.0 %
1 h 22
0.0 %
48 m
0.0 %
2017
777 h
1.7 %
3,917 h
8.8 %
250 h
0.6 %
2 h 12
0.0 %
3 h 43
0.0 %
18 h 45
0.0 %
7 h 45
0.0 %
14 h 20
0.0 %
2 h 42
0.0 %
29 m
0.0 %
2016
1,420 h
3.6 %
1,047 h
2.7 %
243 h
0.6 %
8 h 20
0.0 %
3 h 57
0.0 %
16 h 19
0.0 %
1 h 11
0.0 %
52 h
0.1 %
2 h 23
0.0 %
37 m
0.0 %
2015
763 h
1.9 %
1,659 h
4.2 %
237 h
0.6 %
4 h 53
0.0 %
24 m
0.0 %
13 h 15
0.0 %
15 m
0.0 %
8 h 51
0.0 %
2 h 33
0.0 %
55 m
0.0 %
2014
847 h
2.3 %
1,569 h
4.3 %
199 h
0.6 %
2 h 22
0.0 %
6 h 25
0.0 %
14 h 43
0.0 %
44 m
0.0 %
12 h 25
0.0 %
3 h 40
0.0 %
19 m
0.0 %
2013
1,132 h
2.3 %
1,806 h
3.7 %
278 h
0.6 %
5 h 04
0.0 %
1 h 49
0.0 %
30 h
0.1 %
1 h 16
0.0 %
7 h 24
0.0 %
5 h 49
0.0 %
33 m
0.0 %
2012
1,467 h
2.3 %
1,664 h
2.6 %
202 h
0.3 %
11 h 48
0.0 %
1 h 51
0.0 %
34 h
0.1 %
1 h 13
0.0 %
14 h 27
0.0 %
4 h 32
0.0 %
2011
1,056 h
1.7 %
1,527 h
2.4 %
146 h
0.2 %
11 h 09
0.0 %
1 h
0.0 %
23 h 02
0.0 %
45 m
0.0 %
20 h 42
0.0 %
5 h 12
0.0 %
2010
1,049 h
1.7 %
2,664 h
4.3 %
222 h
0.4 %
32 h
0.1 %
2 h 12
0.0 %
31 h
0.1 %
1 h 39
0.0 %
14 h 22
0.0 %
8 h 16
0.0 %
2009
1,131 h
2.3 %
2,450 h
5.0 %
203 h
0.4 %
26 h
0.1 %
1 h 11
0.0 %
34 h
0.1 %
3 h 40
0.0 %
22 h 10
0.0 %
12 h 53
0.0 %
2 m
0.0 %
2008
1,758 h
4.0 %
2,278 h
5.1 %
151 h
0.3 %
40 h
0.1 %
2 h 51
0.0 %
49 h
0.1 %
2 h 03
0.0 %
44 h
0.1 %
15 h 05
0.0 %
2007
1,677 h
5.1 %
1,564 h
4.7 %
80 h
0.2 %
35 h
0.1 %
1 h 22
0.0 %
52 h
0.2 %
1 h 31
0.0 %
57 h
0.2 %
3 h 54
0.0 %
2006
1,538 h
8.3 %
1,009 h
5.4 %
82 h
0.4 %
18 h 51
0.1 %
3 h 15
0.0 %
21 h 59
0.1 %
3 h 42
0.0 %
48 h
0.3 %
1 h 40
0.0 %
2005
735 h
10 %
386 h
5.4 %
60 h
0.8 %
7 h 53
0.1 %
14 h 16
0.2 %
23 h 40
0.3 %
3 h 53
0.1 %
20 h 37
0.3 %
2 h 01
0.0 %
2004
13 h 19
5.7 %
19 h 25
8.3 %
30 m
0.2 %
11 m
0.1 %
32 m
0.2 %
16 m
0.1 %
2003
10 h 47
15 %
9 h 54
14 %
21 m
0.5 %
1 h 23
1.9 %
30 m
0.7 %
6 m
0.1 %
2002