Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateEditMw-replaceMobile editVisualeditorMobile web editOAuth CID: 1841Visualeditor-wikitextAdvanced mobile editMw-add-mediaMw-reverted
2021
2,085,245
1,515
0.1 %
241,661
12 %
206,864
9.9 %
233,972
11 %
183,560
8.8 %
42,900
2.1 %
75,793
3.6 %
110,636
5.3 %
94,132
4.5 %
2020
6,663,737
2,003,082
30 %
273,594
4.1 %
207,276
3.1 %
264,326
4.0 %
849
0.0 %
59,359
0.9 %
70,243
1.1 %
7,719
0.1 %
25,921
0.4 %
2019
10,453,918
7,448,824
71 %
219,004
2.1 %
135,652
1.3 %
211,775
2.0 %
23,766
0.2 %
24,842
0.2 %
1,291
0.0 %
472
0.0 %
2018
10,440,592
6,781,924
65 %
85,930
0.8 %
98,647
0.9 %
80,775
0.8 %
39,972
0.4 %
1,688
0.0 %
147
0.0 %
2017
10,253,422
165
0.0 %
72,883
0.7 %
93,482
0.9 %
67,805
0.7 %
16,031
0.2 %
1,218
0.0 %
595
0.0 %
2016
3,385,179
49,036
1.4 %
90,318
2.7 %
46,356
1.4 %
153
0.0 %
1,636
0.0 %
154
0.0 %
2015
2,450,283
25,030
1.0 %
64,238
2.6 %
21,634
0.9 %
2,820
0.1 %
83
0.0 %
2014
4,953,343
4,498
0.1 %
47,141
1.0 %
2,981
0.1 %
672
0.0 %
60
0.0 %
2013
5,503,622
697
0.0 %
546
0.0 %
625
0.0 %
45
0.0 %
2012
3,995,727
506
0.0 %
17
0.0 %
2011
1,681,560
323
0.0 %
34
0.0 %
2010
1,147,360
181
0.0 %
17
0.0 %
2009
760,754
576
0.1 %
6
0.0 %
2008
713,296
109
0.0 %
8
0.0 %
2007
464,737
5
0.0 %
7
0.0 %
2006
270,017
2005
104,559
2004
4,060
2003
1,337
2002
2
DateOAuth CID: 429Mw-rollbackMw-new-redirectMw-remove-mediaMw-undoContenttranslationMobile app editMw-manual-revertVisualeditor-switchedContenttranslation-v2
2021
32,388
1.6 %
20,878
1.0 %
50,212
2.4 %
19,992
1.0 %
2,283
0.1 %
7,689
0.4 %
27,563
1.3 %
8,468
0.4 %
2,283
0.1 %
2020
112,899
1.7 %
33,450
0.5 %
27,273
0.4 %
5,568
0.1 %
14,886
0.2 %
9,080
0.1 %
9,268
0.1 %
9,375
0.1 %
10,620
0.2 %
9,080
0.1 %
2019
18,734
0.2 %
31,705
0.3 %
648
0.0 %
9,219
0.1 %
25,074
0.2 %
7,229
0.1 %
6,257
0.1 %
24,799
0.2 %
2018
21,638
0.2 %
16,874
0.2 %
1,214
0.0 %
9,255
0.1 %
4,665
0.0 %
5,155
0.0 %
3,590
0.0 %
215
0.0 %
2017
1,150
0.0 %
361
0.0 %
922
0.0 %
2,074
0.0 %
5,078
0.0 %
3,354
0.0 %
2016
893
0.0 %
1,553
0.0 %
5,520
0.2 %
3,150
0.1 %
2015
1,039
0.0 %
467
0.0 %
3,417
0.1 %
885
0.0 %
2014
663
0.0 %
476
0.0 %
555
0.0 %
2013
607
0.0 %
2012
474
0.0 %
2011
315
0.0 %
2010
176
0.0 %
2009
569
0.1 %
2008
106
0.0 %
2007
4
0.0 %
2006
2
0.0 %
2005
2004
2003
2002
DateMw-changed-redirect-targetTwinkleAndroid app editThêm một hay nhiều mục vào danh sáchSửa ngày tháng nămDiscussiontoolsOAuth CID: 651Discussiontools-replyDiscussiontools-sourceMw-blank
2021
9,245
0.4 %
22,895
1.1 %
5,769
0.3 %
15,731
0.8 %
13,625
0.7 %
14,275
0.7 %
11,141
0.5 %
11,424
0.5 %
1,768
0.1 %
2020
9,923
0.1 %
2,684
0.0 %
7,420
0.1 %
3,872
0.1 %
3,263
0.0 %
1,743
0.0 %
1,743
0.0 %
1,066
0.0 %
4,815
0.1 %
2019
8,004
0.1 %
5,410
0.1 %
8,627
0.1 %
1,921
0.0 %
2018
4,850
0.0 %
2,666
0.0 %
4,899
0.0 %
3,696
0.0 %
2017
219
0.0 %
1,463
0.0 %
66
0.0 %
2016
212
0.0 %
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateDiscussiontools-added-commentNewcomer taskThêm nội dung không nguồnIos app editSửa số liệu của tham số bản mẫuDiscussiontools-source-enhancedMw-removed-redirectMassmessage-deliveryThêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảoDiscussiontools-visual
2021
11,583
0.6 %
6,138
0.3 %
5,727
0.3 %
1,916
0.1 %
4,667
0.2 %
5,928
0.3 %
855
0.0 %
1,217
0.1 %
3,590
0.2 %
2,851
0.1 %
2020
3,432
0.1 %
1,330
0.0 %
1,750
0.0 %
1,593
0.0 %
2,007
0.0 %
967
0.0 %
690
0.0 %
677
0.0 %
2019
10
0.0 %
1,798
0.0 %
1,948
0.0 %
1,093
0.0 %
2018
934
0.0 %
868
0.0 %
845
0.0 %
2017
53
0.0 %
425
0.0 %
2016
133
0.0 %
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateWikiloveXóa chú thíchDiscussiontools-newtopicNewcomer task add linkNgười dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớnThêm thẻ nowikiXuống 1 dòng thành đoạn mớiBlankingDisambiguator-link-addedXóa nội dung đề mục
2021
613
0.0 %
2,615
0.1 %
3,134
0.2 %
3,052
0.1 %
2,420
0.1 %
2,369
0.1 %
2,236
0.1 %
2,205
0.1 %
1,324
0.1 %
2020
1,088
0.0 %
576
0.0 %
578
0.0 %
522
0.0 %
415
0.0 %
202
0.0 %
328
0.0 %
2019
291
0.0 %
463
0.0 %
2018
176
0.0 %
308
0.0 %
2017
354
0.0 %
321
0.0 %
2016
221
0.0 %
344
0.0 %
2015
276
0.0 %
264
0.0 %
2014
246
0.0 %
207
0.0 %
2013
190
0.0 %
2012
127
0.0 %
2011
20
0.0 %
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateXóa nội dung có nguồn mà không có tóm lược sửa đổiMentorship module questionXóa từ 50% đến 90% nội dungXóa trên 90% nội dungSửa chữ HánThêm bản mẫu Xóa nhanhSửa chiều cao hoặc cân nặngAbusefilter-condition-limitGettingstarted editThêm bản mẫu Độ nổi bật hoặc Afd
2021
1,208
0.1 %
434
0.0 %
728
0.0 %
659
0.0 %
740
0.0 %
789
0.0 %
714
0.0 %
669
0.0 %
2020
333
0.0 %
915
0.0 %
264
0.0 %
276
0.0 %
180
0.0 %
67
0.0 %
90
0.0 %
82
0.0 %
2019
160
0.0 %
2018
772
0.0 %
2017
2016
2015
2014
764
0.0 %
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateXuống dòng liên tục hơn 3 lầnBỏ danh sách tham khảoOAuth CID: 1804Help panel questionThêm bản mẫu Chất lượng dịchThêm bản mẫu Chất lượng kémCó khả năng phá hoạiThêm bản mẫu Chờ xóaXóa bản mẫu Chất lượng kémXóa bản mẫu Chất lượng dịch
2021
601
0.0 %
631
0.0 %
18
0.0 %
427
0.0 %
282
0.0 %
53
0.0 %
232
0.0 %
236
0.0 %
253
0.0 %
2020
134
0.0 %
113
0.0 %
379
0.0 %
121
0.0 %
209
0.0 %
76
0.0 %
98
0.0 %
94
0.0 %
30
0.0 %
2019
106
0.0 %
171
0.0 %
47
0.0 %
2018
99
0.0 %
37
0.0 %
2017
86
0.0 %
38
0.0 %
2016
108
0.0 %
53
0.0 %
2015
100
0.0 %
33
0.0 %
2014
33
0.0 %
9
0.0 %
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateNgười dùng thêm liên kết chứa chính tên thành viên của mìnhBắt đầu một dòng mới bằng chữ cái thườngLặp lại ký tựMentorship panel questionTên miền thương mạiXóa bản mẫu Độ nổi bật hoặc AfdThêm liên kết ngoàiXóa danh sách tham khảoNgười dùng mới sửa bản mẫuTalk page blanking
2021
202
0.0 %
160
0.0 %
167
0.0 %
221
0.0 %
182
0.0 %
140
0.0 %
139
0.0 %
141
0.0 %
151
0.0 %
7
0.0 %
2020
41
0.0 %
73
0.0 %
62
0.0 %
39
0.0 %
37
0.0 %
31
0.0 %
12
0.0 %
2019
53
0.0 %
2018
6
0.0 %
2017
7
0.0 %
2016
11
0.0 %
2015
16
0.0 %
2014
11
0.0 %
2013
6
0.0 %
2012
12
0.0 %
2011
1
0.0 %
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateThêm rác vào trangXóa bản mẫu Xóa nhanhOAuth CID: 1805ShoutingCampaign-external-machine-translationThêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảoCó khả năng là spamBài viết mới chưa được wiki hóaVisualeditor-needcheckBài viết mới không có dấu chấm
2021
10
0.0 %
125
0.0 %
128
0.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
10
0.0 %
73
0.0 %
38
0.0 %
2020
48
0.0 %
9
0.0 %
13
0.0 %
13
0.0 %
103
0.0 %
43
0.0 %
17
0.0 %
40
0.0 %
2019
20
0.0 %
12
0.0 %
84
0.0 %
7
0.0 %
2018
22
0.0 %
11
0.0 %
10
0.0 %
2017
17
0.0 %
13
0.0 %
5
0.0 %
2016
16
0.0 %
11
0.0 %
12
0.0 %
2015
1
0.0 %
34
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
2014
1
0.0 %
75
0.0 %
2013
1
0.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
2012
1
0.0 %
7
0.0 %
2011
1
0.0 %
8
0.0 %
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateIP tạo trang thành viên IPThêm tập tinOAuth CID: 1662Đài Loan nhânBài viết mới dưới 150 ký tựBài viết mới dưới 500 ký tựXóa bản mẫu Chờ xóaXóa Thể loại:Nhân vật còn sốngBài viết mới dưới 1000 ký tựImage template removal
2021
70
0.0 %
69
0.0 %
58
0.0 %
55
0.0 %
23
0.0 %
29
0.0 %
30
0.0 %
4
0.0 %
2020
3
0.0 %
62
0.0 %
14
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
2019
4
0.0 %
2018
1
0.0 %
2017
1
0.0 %
2016
1
0.0 %
2015
59
0.0 %
1
0.0 %
2014
3
0.0 %
2013
3
0.0 %
2012
3
0.0 %
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateThêm liên kết YouTubeThêm liên kết FacebookOAuth CID: 99Thêm bản mẫu Vi phạm bản quyềnXóa bản mẫu Vi phạm bản quyềnĐăng bài dịch vào trang thành viênXóa bản mẫu ở trang tập tinMw-contentmodelchangeThêm nội dung vào cuối trangHelp module question
2021
13
0.0 %
15
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
6
0.0 %
4
0.0 %
3
0.0 %
5
0.0 %
2020
9
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2019
7
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
2018
2017
2016
1
0.0 %
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateFileimporter-remoteOAuth CID: 1904Tạo trang giới thiệu chính mìnhBài viết mới dưới 10 ký tựOAuth CID: 1352OAuth CID: 1784
2021
2
0.0 %
2
0.0 %
2020
2
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2019
1
0.0 %
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002