Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateEditMw-replaceMobile editMobile web editVisualeditorWikieditorAdvanced mobile editOAuth CID: 1841Visualeditor-wikitextMw-reverted
2023
139,709
146
0.1 %
18,884
14 %
18,290
13 %
17,572
13 %
22,196
16 %
5,526
4.0 %
374
0.3 %
4,964
3.6 %
5,204
3.7 %
2022
1,655,564
2,121
0.1 %
282,413
17 %
273,296
17 %
254,758
15 %
298,441
18 %
90,526
5.5 %
2,682
0.2 %
55,699
3.4 %
81,419
4.9 %
2021
3,436,851
2,054
0.1 %
314,763
9.2 %
304,915
8.9 %
263,782
7.7 %
15,463
0.4 %
103,425
3.0 %
275,757
8.0 %
57,330
1.7 %
136,769
4.0 %
2020
6,646,598
2,003,062
30 %
269,532
4.1 %
260,326
3.9 %
203,141
3.1 %
69,696
1.0 %
849
0.0 %
58,388
0.9 %
26,221
0.4 %
2019
10,439,619
7,447,916
71 %
216,795
2.1 %
209,584
2.0 %
133,523
1.3 %
24,708
0.2 %
23,642
0.2 %
691
0.0 %
2018
10,436,179
6,781,026
65 %
85,319
0.8 %
80,170
0.8 %
97,864
0.9 %
39,819
0.4 %
281
0.0 %
2017
10,248,701
164
0.0 %
72,418
0.7 %
67,401
0.7 %
92,798
0.9 %
16,000
0.2 %
724
0.0 %
2016
3,376,846
48,761
1.4 %
46,100
1.4 %
89,739
2.7 %
152
0.0 %
220
0.0 %
2015
2,447,686
24,983
1.0 %
21,594
0.9 %
63,887
2.6 %
172
0.0 %
2014
4,951,056
4,487
0.1 %
2,972
0.1 %
46,987
0.9 %
119
0.0 %
2013
5,500,041
696
0.0 %
550
0.0 %
76
0.0 %
2012
3,992,245
59
0.0 %
2011
1,676,475
75
0.0 %
2010
1,145,705
37
0.0 %
2009
759,120
10
0.0 %
2008
711,467
14
0.0 %
2007
463,227
9
0.0 %
2006
269,108
7
0.0 %
2005
104,180
1
0.0 %
2004
4,025
2003
1,335
2002
2
DateMw-rollbackMw-new-redirectOAuth CID: 429Discussiontools-added-commentMw-undoTwinkleMw-manual-revertMobile app editVisualeditor-switchedDiscussiontools
2023
2,427
1.7 %
5,009
3.6 %
4,158
3.0 %
1,223
0.9 %
1,910
1.4 %
1,604
1.1 %
594
0.4 %
798
0.6 %
1,809
1.3 %
2022
31,827
1.9 %
22,818
1.4 %
64,929
3.9 %
19,095
1.2 %
33,080
2.0 %
23,796
1.4 %
9,117
0.6 %
10,282
0.6 %
25,053
1.5 %
2021
49,661
1.4 %
29,532
0.9 %
31,555
0.9 %
27,453
0.8 %
39,123
1.1 %
35,045
1.0 %
9,848
0.3 %
11,029
0.3 %
21,383
0.6 %
2020
33,303
0.5 %
26,775
0.4 %
112,888
1.7 %
14,738
0.2 %
2,653
0.0 %
9,204
0.1 %
9,206
0.1 %
10,396
0.2 %
1,741
0.0 %
2019
18,662
0.2 %
31,399
0.3 %
9,178
0.1 %
7,211
0.1 %
6,150
0.1 %
2018
21,583
0.2 %
16,714
0.2 %
9,232
0.1 %
5,149
0.0 %
3,568
0.0 %
2017
1,144
0.0 %
360
0.0 %
5,017
0.0 %
3,328
0.0 %
2016
5,499
0.2 %
3,141
0.1 %
2015
3,410
0.1 %
868
0.0 %
2014
476
0.0 %
555
0.0 %
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateContenttranslationMw-changed-redirect-targetDiscussiontools-replyThêm một hay nhiều mục vào danh sáchDiscussiontools-sourceContenttranslation-v2Sửa ngày tháng nămNewcomer taskDiscussiontools-source-enhancedAndroid app edit
2023
111
0.1 %
1,398
1.0 %
1,176
0.8 %
1,045
0.7 %
1,405
1.0 %
111
0.1 %
799
0.6 %
433
0.3 %
1,405
1.0 %
439
0.3 %
2022
1,090
0.1 %
8,052
0.5 %
18,637
1.1 %
14,725
0.9 %
18,748
1.1 %
1,090
0.1 %
14,374
0.9 %
18,510
1.1 %
18,728
1.1 %
7,222
0.4 %
2021
2,426
0.1 %
10,768
0.3 %
17,470
0.5 %
19,170
0.6 %
16,853
0.5 %
2,426
0.1 %
17,116
0.5 %
10,512
0.3 %
11,375
0.3 %
7,620
0.2 %
2020
8,993
0.1 %
9,732
0.1 %
1,741
0.0 %
3,664
0.1 %
1,065
0.0 %
8,993
0.1 %
3,251
0.0 %
3,379
0.1 %
7,377
0.1 %
2019
23,662
0.2 %
7,933
0.1 %
23,387
0.2 %
10
0.0 %
5,393
0.1 %
2018
4,659
0.0 %
4,794
0.0 %
214
0.0 %
2,666
0.0 %
2017
2,071
0.0 %
216
0.0 %
2016
1,545
0.0 %
2015
466
0.0 %
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateNewcomer task add linkDisambiguator-link-addedMw-blankOAuth CID: 651Thêm nội dung không nguồnDiscussiontools-visualDiscussiontools-newtopicSửa số liệu của tham số bản mẫuMassmessage-deliveryThêm tập tin
2023
311
0.2 %
778
0.6 %
298
0.2 %
302
0.2 %
404
0.3 %
633
0.5 %
70
0.1 %
90
0.1 %
366
0.3 %
2022
15,978
1.0 %
10,222
0.6 %
2,607
0.2 %
4,811
0.3 %
6,305
0.4 %
6,416
0.4 %
2,999
0.2 %
3,540
0.2 %
6,850
0.4 %
2021
6,440
0.2 %
5,109
0.1 %
2,328
0.1 %
7,190
0.2 %
4,530
0.1 %
3,913
0.1 %
5,486
0.2 %
2,123
0.1 %
1,759
0.1 %
2020
4,703
0.1 %
1,304
0.0 %
676
0.0 %
1,593
0.0 %
967
0.0 %
2019
1,899
0.0 %
7,842
0.1 %
1,093
0.0 %
2018
3,686
0.0 %
4,885
0.0 %
845
0.0 %
2017
66
0.0 %
1,459
0.0 %
425
0.0 %
2016
211
0.0 %
133
0.0 %
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateIos app editThêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảoMw-removed-redirectXóa chú thíchNgười dùng mới sửa bản mẫuNgười dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớnThêm thẻ nowikiXuống 1 dòng thành đoạn mớiWikiloveXóa nội dung có nguồn mà không có tóm lược sửa đổi
2023
149
0.1 %
218
0.2 %
193
0.1 %
187
0.1 %
322
0.2 %
165
0.1 %
161
0.1 %
160
0.1 %
19
0.0 %
110
0.1 %
2022
1,830
0.1 %
3,006
0.2 %
1,106
0.1 %
2,827
0.2 %
4,676
0.3 %
2,082
0.1 %
1,974
0.1 %
2,058
0.1 %
515
0.0 %
1,383
0.1 %
2021
2,224
0.1 %
4,305
0.1 %
1,081
0.0 %
3,477
0.1 %
1,800
0.1 %
2,802
0.1 %
2,879
0.1 %
2,742
0.1 %
917
0.0 %
1,591
0.0 %
2020
1,735
0.0 %
679
0.0 %
1,998
0.0 %
573
0.0 %
561
0.0 %
506
0.0 %
409
0.0 %
1,088
0.0 %
330
0.0 %
2019
1,797
0.0 %
1,938
0.0 %
291
0.0 %
2018
931
0.0 %
862
0.0 %
176
0.0 %
2017
53
0.0 %
354
0.0 %
2016
221
0.0 %
2015
276
0.0 %
2014
246
0.0 %
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateXóa nội dung đề mụcOAuth CID: 1804OAuth CID: 1805BlankingSửa chữ HánMentorship module questionThêm bản mẫu Xóa nhanhXóa từ 50% đến 90% nội dungXóa trên 90% nội dungThêm bản mẫu Độ nổi bật hoặc Afd
2023
83
0.1 %
199
0.1 %
430
0.3 %
127
0.1 %
9
0.0 %
203
0.1 %
67
0.0 %
59
0.0 %
38
0.0 %
2022
1,302
0.1 %
1,978
0.1 %
874
0.1 %
976
0.1 %
471
0.0 %
875
0.1 %
673
0.0 %
652
0.0 %
999
0.1 %
2021
1,637
0.0 %
1,058
0.0 %
1,258
0.0 %
996
0.0 %
620
0.0 %
872
0.0 %
976
0.0 %
919
0.0 %
675
0.0 %
2020
321
0.0 %
200
0.0 %
175
0.0 %
915
0.0 %
64
0.0 %
256
0.0 %
276
0.0 %
56
0.0 %
2019
462
0.0 %
160
0.0 %
2018
308
0.0 %
2017
321
0.0 %
2016
344
0.0 %
2015
261
0.0 %
2014
207
0.0 %
2013
190
0.0 %
2012
127
0.0 %
2011
20
0.0 %
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateSửa chiều cao hoặc cân nặngXuống dòng liên tục hơn 3 lầnNewcomer task copyeditThêm bản mẫu Chất lượng dịchAbusefilter-condition-limitGettingstarted editThêm bản mẫu Chờ xóaBỏ danh sách tham khảoThêm bản mẫu Chất lượng kémHelp panel question
2023
45
0.0 %
27
0.0 %
63
0.0 %
12
0.0 %
151
0.1 %
6
0.0 %
2022
501
0.0 %
565
0.0 %
1,136
0.1 %
265
0.0 %
209
0.0 %
109
0.0 %
2021
893
0.0 %
734
0.0 %
494
0.0 %
248
0.0 %
333
0.0 %
18
0.0 %
2020
87
0.0 %
132
0.0 %
118
0.0 %
91
0.0 %
113
0.0 %
142
0.0 %
379
0.0 %
2019
106
0.0 %
171
0.0 %
2018
767
0.0 %
98
0.0 %
2017
86
0.0 %
2016
107
0.0 %
2015
98
0.0 %
2014
742
0.0 %
33
0.0 %
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateBắt đầu một dòng mới bằng chữ cái thườngLặp lại ký tựXóa bản mẫu Chất lượng dịchMentorship panel questionNgười dùng thêm liên kết chứa chính tên thành viên của mìnhXóa bản mẫu Chất lượng kémCó khả năng phá hoạiThêm liên kết ngoàiXóa danh sách tham khảoXóa bản mẫu Độ nổi bật hoặc Afd
2023
9
0.0 %
14
0.0 %
7
0.0 %
6
0.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
3
0.0 %
12
0.0 %
5
0.0 %
12
0.0 %
2022
180
0.0 %
161
0.0 %
114
0.0 %
122
0.0 %
121
0.0 %
75
0.0 %
42
0.0 %
138
0.0 %
108
0.0 %
151
0.0 %
2021
209
0.0 %
228
0.0 %
300
0.0 %
310
0.0 %
258
0.0 %
255
0.0 %
67
0.0 %
183
0.0 %
190
0.0 %
149
0.0 %
2020
72
0.0 %
62
0.0 %
30
0.0 %
41
0.0 %
74
0.0 %
75
0.0 %
37
0.0 %
31
0.0 %
17
0.0 %
2019
47
0.0 %
2018
37
0.0 %
2017
37
0.0 %
2016
52
0.0 %
2015
32
0.0 %
2014
9
0.0 %
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateTên miền thương mạiXóa bản mẫu Xóa nhanhNewcomer task referencesTalk page blankingBài viết mới dưới 500 ký tựXóa Thể loại:Nhân vật còn sốngBài viết mới chưa được wiki hóaNewcomer task updateIP tạo trang thành viên IPShouting
2023
12
0.0 %
21
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
13
0.0 %
9
0.0 %
10
0.0 %
11
0.0 %
2022
93
0.0 %
176
0.0 %
25
0.0 %
78
0.0 %
104
0.0 %
55
0.0 %
132
0.0 %
69
0.0 %
5
0.0 %
2021
249
0.0 %
134
0.0 %
9
0.0 %
70
0.0 %
39
0.0 %
68
0.0 %
54
0.0 %
9
0.0 %
2020
8
0.0 %
12
0.0 %
6
0.0 %
16
0.0 %
2
0.0 %
13
0.0 %
2019
52
0.0 %
12
0.0 %
2018
6
0.0 %
11
0.0 %
2017
7
0.0 %
13
0.0 %
2016
11
0.0 %
11
0.0 %
2015
16
0.0 %
34
0.0 %
2014
11
0.0 %
1
0.0 %
2013
6
0.0 %
4
0.0 %
2012
11
0.0 %
7
0.0 %
2011
1
0.0 %
8
0.0 %
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateNewcomer task image suggestionBài viết mới dưới 150 ký tựNewcomer task expandCampaign-external-machine-translationCó khả năng là spamThêm liên kết dưới đề mục Liên kết ngoài hoặc Tham khảoVisualeditor-needcheckBài viết mới dưới 1000 ký tựBài viết mới không có dấu chấmOAuth CID: 1662
2023
21
0.0 %
15
0.0 %
7
0.0 %
1
0.0 %
2022
107
0.0 %
47
0.0 %
98
0.0 %
8
0.0 %
49
0.0 %
2021
56
0.0 %
6
0.0 %
10
0.0 %
31
0.0 %
38
0.0 %
2020
13
0.0 %
43
0.0 %
98
0.0 %
40
0.0 %
62
0.0 %
2019
83
0.0 %
7
0.0 %
2018
10
0.0 %
2017
5
0.0 %
2016
12
0.0 %
2015
4
0.0 %
4
0.0 %
2014
75
0.0 %
2013
3
0.0 %
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateThêm liên kết FacebookĐài Loan nhânThêm liên kết YouTubeXóa bản mẫu Chờ xóaOAuth CID: 1703Người dùng mới sửa mô đunThêm nội dung vào cuối trangMw-contentmodelchangeImage template removalFileimporter-remote
2023
1
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
10
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2022
41
0.0 %
25
0.0 %
4
0.0 %
28
0.0 %
10
0.0 %
18
0.0 %
1
0.0 %
11
0.0 %
2021
20
0.0 %
19
0.0 %
25
0.0 %
2
0.0 %
6
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
2020
8
0.0 %
14
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2019
1
0.0 %
3
0.0 %
2018
1
0.0 %
2017
1
0.0 %
2016
1
0.0 %
2015
59
0.0 %
1
0.0 %
2014
3
0.0 %
2013
3
0.0 %
2012
3
0.0 %
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateĐăng bài dịch vào trang thành viênXóa bản mẫu ở trang tập tinBài viết mới dưới 10 ký tựOAuth CID: 99Mentor list changeThêm liên kết InstagramTạo trang giới thiệu chính mìnhThêm liên kết TwitterThêm bản mẫu Vi phạm bản quyềnThêm rác vào trang
2023
1
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
2022
9
0.0 %
6
0.0 %
8
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2021
14
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2020
2
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2019
7
0.0 %
2018
2017
2016
1
0.0 %
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
DateHelp module questionOAuth CID: 1784OAuth CID: 1904Thêm liên kết TikTokOAuth CID: 1352
2023
2022
3
0.0 %
1
0.0 %
2021
1
0.0 %
2020
1
0.0 %
2
0.0 %
2019
4
0.0 %
1
0.0 %
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002