Wikiscan
vi.wikipedia.org
DateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2023
3,999
1,069
27 %
302
7.6 %
132
3.3 %
353
8.8 %
260
6.5 %
652
16 %
32
0.8 %
1
0.0 %
10
0.3 %
2022
56,048
11,864
21 %
4,504
8.0 %
1,917
3.4 %
2,421
4.3 %
10
0.0 %
2,516
4.5 %
5
0.0 %
10,327
18 %
264
0.5 %
6
0.0 %
135
0.2 %
2021
103,973
14,197
14 %
5,040
4.8 %
2,241
2.2 %
3,190
3.1 %
44
0.0 %
3,129
3.0 %
6
0.0 %
20,014
19 %
239
0.2 %
201
0.2 %
2020
2,926,973
23,066
0.8 %
3,076
0.1 %
1,576
0.1 %
2,053
0.1 %
20
0.0 %
122,418
4.2 %
3
0.0 %
35,359
1.2 %
538
0.0 %
764
0.0 %
2019
2,027,541
37,673
1.9 %
2,752
0.1 %
915
0.0 %
1,411
0.1 %
4
0.0 %
2,858
0.1 %
6
0.0 %
15,368
0.8 %
315
0.0 %
261
0.0 %
2018
2,732,636
32,723
1.2 %
2,132
0.1 %
873
0.0 %
1,571
0.1 %
35
0.0 %
19,805
0.7 %
5
0.0 %
23,566
0.9 %
146
0.0 %
184
0.0 %
2017
8,017,663
14,261
0.2 %
1,798
0.0 %
1,048
0.0 %
1,390
0.0 %
5
0.0 %
3,907
0.0 %
25,752
0.3 %
171
0.0 %
337
0.0 %
2016
299,725
11,697
3.9 %
1,456
0.5 %
988
0.3 %
1,426
0.5 %
12
0.0 %
3,345
1.1 %
4
0.0 %
52,094
17 %
246
0.1 %
116
0.0 %
2015
78,049
14,262
18 %
1,294
1.7 %
1,189
1.5 %
2,224
2.8 %
19
0.0 %
2,838
3.6 %
11,906
15 %
159
0.2 %
82
0.1 %
2014
675,812
228,079
34 %
1,859
0.3 %
1,002
0.1 %
1,686
0.2 %
60
0.0 %
2,037
0.3 %
15
0.0 %
36,153
5.3 %
80
0.0 %
113
0.0 %
2013
679,640
315,994
46 %
1,514
0.2 %
1,176
0.2 %
1,384
0.2 %
54
0.0 %
2,688
0.4 %
2
0.0 %
38,533
5.7 %
316
0.0 %
84
0.0 %
2012
621,100
188,086
30 %
1,289
0.2 %
912
0.1 %
1,660
0.3 %
65
0.0 %
4,229
0.7 %
3
0.0 %
13,349
2.1 %
91
0.0 %
2011
361,001
212,872
59 %
1,501
0.4 %
749
0.2 %
2,099
0.6 %
61
0.0 %
2,338
0.6 %
7
0.0 %
6,588
1.8 %
557
0.2 %
2010
111,960
57,719
52 %
2,001
1.8 %
584
0.5 %
1,369
1.2 %
4
0.0 %
2,563
2.3 %
3
0.0 %
4,898
4.4 %
344
0.3 %
2009
109,993
46,424
42 %
1,931
1.8 %
556
0.5 %
1,165
1.1 %
21
0.0 %
4,883
4.4 %
4
0.0 %
3,788
3.4 %
471
0.4 %
2008
133,656
44,101
33 %
1,442
1.1 %
493
0.4 %
1,045
0.8 %
376
0.3 %
7,669
5.7 %
4,090
3.1 %
172
0.1 %
2007
47,782
14,470
30 %
1,316
2.8 %
230
0.5 %
1,544
3.2 %
386
0.8 %
2,359
4.9 %
3
0.0 %
3,925
8.2 %
46
0.1 %
2006
24,044
8,283
34 %
694
2.9 %
238
1.0 %
861
3.6 %
201
0.8 %
1,095
4.6 %
6
0.0 %
5,405
22 %
6
0.0 %
2005
13,100
4,226
32 %
264
2.0 %
190
1.5 %
277
2.1 %
163
1.2 %
539
4.1 %
11
0.1 %
3,073
23 %
40
0.3 %
2004
605
199
33 %
38
6.3 %
43
7.1 %
4
0.7 %
165
27 %
51
8.4 %
1
0.2 %
36
6.0 %
2003
348
60
17 %
13
3.7 %
8
2.3 %
232
67 %
1
0.3 %
2
0.6 %
1
0.3 %
2002
1
1
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2023
366
9.2 %
782
20 %
7
0.2 %
9
0.2 %
1
0.0 %
9
0.2 %
11
0.3 %
3
0.1 %
2022
4,454
7.9 %
17,336
31 %
110
0.2 %
31
0.1 %
15
0.0 %
91
0.2 %
2
0.0 %
27
0.0 %
9
0.0 %
4
0.0 %
2021
5,031
4.8 %
50,256
48 %
128
0.1 %
34
0.0 %
25
0.0 %
129
0.1 %
2
0.0 %
60
0.1 %
1
0.0 %
6
0.0 %
2020
3,026
0.1 %
2,734,759
93 %
132
0.0 %
59
0.0 %
2
0.0 %
80
0.0 %
1
0.0 %
25
0.0 %
8
0.0 %
8
0.0 %
2019
11,203
0.6 %
1,954,363
96 %
99
0.0 %
18
0.0 %
2
0.0 %
229
0.0 %
1
0.0 %
28
0.0 %
32
0.0 %
3
0.0 %
2018
17,672
0.6 %
2,632,911
96 %
92
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
53
0.0 %
1
0.0 %
855
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2017
9,319
0.1 %
7,956,573
99 %
83
0.0 %
66
0.0 %
4
0.0 %
129
0.0 %
2,804
0.0 %
12
0.0 %
4
0.0 %
2016
84,088
28 %
97,089
32 %
221
0.1 %
134
0.0 %
2
0.0 %
458
0.2 %
1
0.0 %
46,322
15 %
23
0.0 %
3
0.0 %
2015
5,752
7.4 %
38,025
49 %
81
0.1 %
18
0.0 %
1
0.0 %
95
0.1 %
95
0.1 %
5
0.0 %
4
0.0 %
2014
215,726
32 %
188,585
28 %
130
0.0 %
83
0.0 %
68
0.0 %
1
0.0 %
132
0.0 %
3
0.0 %
2013
304,911
45 %
12,335
1.8 %
87
0.0 %
36
0.0 %
1
0.0 %
443
0.1 %
1
0.0 %
64
0.0 %
10
0.0 %
7
0.0 %
2012
382,997
62 %
24,694
4.0 %
77
0.0 %
96
0.0 %
5
0.0 %
1,068
0.2 %
1
0.0 %
2,476
0.4 %
2
0.0 %
2011
122,588
34 %
10,520
2.9 %
79
0.0 %
225
0.1 %
1
0.0 %
606
0.2 %
1
0.0 %
181
0.1 %
28
0.0 %
2010
2,415
2.2 %
39,557
35 %
116
0.1 %
129
0.1 %
7
0.0 %
153
0.1 %
1
0.0 %
86
0.1 %
11
0.0 %
2009
2,778
2.5 %
47,499
43 %
98
0.1 %
126
0.1 %
2
0.0 %
133
0.1 %
1
0.0 %
97
0.1 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2008
3,123
2.3 %
70,563
53 %
115
0.1 %
159
0.1 %
13
0.0 %
138
0.1 %
138
0.1 %
19
0.0 %
2007
2,952
6.2 %
20,074
42 %
32
0.1 %
153
0.3 %
3
0.0 %
106
0.2 %
2
0.0 %
173
0.4 %
8
0.0 %
2006
2,726
11 %
4,178
17 %
44
0.2 %
82
0.3 %
15
0.1 %
43
0.2 %
5
0.0 %
160
0.7 %
2
0.0 %
2005
1,202
9.2 %
2,810
21 %
57
0.4 %
29
0.2 %
77
0.6 %
68
0.5 %
4
0.0 %
69
0.5 %
1
0.0 %
2004
33
5.5 %
26
4.3 %
3
0.5 %
2
0.3 %
3
0.5 %
1
0.2 %
2003
10
2.9 %
16
4.6 %
2
0.6 %
1
0.3 %
1
0.3 %
1
0.3 %
2002