Wikiscan
vi.wikipedia.org
DateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
2021
83,422
12,233
15 %
3,990
4.8 %
1,534
1.8 %
2,770
3.3 %
37
0.0 %
2,542
3.0 %
5
0.0 %
12,064
14 %
185
0.2 %
173
0.2 %
2020
2,929,033
23,254
0.8 %
3,284
0.1 %
1,583
0.1 %
2,133
0.1 %
21
0.0 %
122,452
4.2 %
2
0.0 %
35,408
1.2 %
547
0.0 %
764
0.0 %
2019
2,030,127
39,163
1.9 %
2,866
0.1 %
919
0.0 %
1,466
0.1 %
4
0.0 %
2,946
0.1 %
6
0.0 %
15,378
0.8 %
316
0.0 %
261
0.0 %
2018
2,732,912
32,818
1.2 %
2,160
0.1 %
873
0.0 %
1,604
0.1 %
35
0.0 %
19,861
0.7 %
5
0.0 %
23,582
0.9 %
146
0.0 %
184
0.0 %
2017
8,018,854
14,349
0.2 %
1,823
0.0 %
1,049
0.0 %
1,431
0.0 %
5
0.0 %
3,915
0.0 %
25,759
0.3 %
171
0.0 %
339
0.0 %
2016
301,020
11,766
3.9 %
1,458
0.5 %
990
0.3 %
1,468
0.5 %
12
0.0 %
3,354
1.1 %
5
0.0 %
52,408
17 %
246
0.1 %
116
0.0 %
2015
78,232
14,342
18 %
1,301
1.7 %
1,191
1.5 %
2,265
2.9 %
19
0.0 %
2,849
3.6 %
11,916
15 %
159
0.2 %
83
0.1 %
2014
676,333
228,248
34 %
1,869
0.3 %
1,001
0.1 %
1,740
0.3 %
60
0.0 %
2,045
0.3 %
15
0.0 %
36,206
5.4 %
80
0.0 %
113
0.0 %
2013
680,253
316,170
46 %
1,523
0.2 %
1,176
0.2 %
1,422
0.2 %
54
0.0 %
2,696
0.4 %
2
0.0 %
38,784
5.7 %
316
0.0 %
84
0.0 %
2012
621,798
188,269
30 %
1,297
0.2 %
913
0.1 %
1,717
0.3 %
65
0.0 %
4,241
0.7 %
3
0.0 %
13,355
2.1 %
91
0.0 %
2011
362,640
213,047
59 %
1,504
0.4 %
749
0.2 %
2,203
0.6 %
61
0.0 %
2,351
0.6 %
7
0.0 %
6,684
1.8 %
557
0.2 %
2010
112,242
57,855
52 %
2,003
1.8 %
583
0.5 %
1,403
1.2 %
4
0.0 %
2,572
2.3 %
3
0.0 %
4,910
4.4 %
344
0.3 %
2009
110,569
46,863
42 %
1,934
1.7 %
558
0.5 %
1,201
1.1 %
21
0.0 %
4,893
4.4 %
4
0.0 %
3,791
3.4 %
470
0.4 %
2008
134,000
44,146
33 %
1,443
1.1 %
493
0.4 %
1,114
0.8 %
376
0.3 %
7,687
5.7 %
4,101
3.1 %
172
0.1 %
2007
48,143
14,493
30 %
1,320
2.7 %
231
0.5 %
1,608
3.3 %
386
0.8 %
2,370
4.9 %
3
0.0 %
3,921
8.1 %
47
0.1 %
2006
24,395
8,298
34 %
694
2.8 %
238
1.0 %
896
3.7 %
204
0.8 %
1,095
4.5 %
6
0.0 %
5,399
22 %
6
0.0 %
2005
13,224
4,232
32 %
264
2.0 %
191
1.4 %
280
2.1 %
166
1.3 %
541
4.1 %
12
0.1 %
3,081
23 %
40
0.3 %
2004
616
199
32 %
38
6.2 %
43
7.0 %
4
0.6 %
165
27 %
52
8.4 %
1
0.2 %
37
6.0 %
2003
350
60
17 %
13
3.7 %
8
2.3 %
233
67 %
1
0.3 %
2
0.6 %
1
0.3 %
2002
1
1
100 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
2021
4,302
5.2 %
43,269
52 %
83
0.1 %
37
0.0 %
19
0.0 %
118
0.1 %
2
0.0 %
56
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2020
3,077
0.1 %
2,736,183
93 %
135
0.0 %
65
0.0 %
2
0.0 %
81
0.0 %
1
0.0 %
26
0.0 %
7
0.0 %
8
0.0 %
2019
12,021
0.6 %
1,954,367
96 %
99
0.0 %
18
0.0 %
2
0.0 %
231
0.0 %
1
0.0 %
28
0.0 %
32
0.0 %
3
0.0 %
2018
17,712
0.6 %
2,632,910
96 %
94
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
57
0.0 %
1
0.0 %
855
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2017
9,369
0.1 %
7,957,526
99 %
85
0.0 %
71
0.0 %
4
0.0 %
132
0.0 %
2,810
0.0 %
12
0.0 %
4
0.0 %
2016
84,688
28 %
97,093
32 %
82
0.0 %
147
0.0 %
2
0.0 %
458
0.2 %
1
0.0 %
46,700
16 %
23
0.0 %
3
0.0 %
2015
5,775
7.4 %
38,026
49 %
81
0.1 %
24
0.0 %
1
0.0 %
96
0.1 %
95
0.1 %
5
0.0 %
4
0.0 %
2014
215,902
32 %
188,625
28 %
131
0.0 %
91
0.0 %
68
0.0 %
2
0.0 %
134
0.0 %
3
0.0 %
2013
305,029
45 %
12,339
1.8 %
88
0.0 %
42
0.0 %
1
0.0 %
443
0.1 %
1
0.0 %
66
0.0 %
10
0.0 %
7
0.0 %
2012
383,413
62 %
24,698
4.0 %
77
0.0 %
105
0.0 %
5
0.0 %
1,069
0.2 %
1
0.0 %
2,477
0.4 %
2
0.0 %
2011
123,767
34 %
10,521
2.9 %
91
0.0 %
274
0.1 %
1
0.0 %
610
0.2 %
1
0.0 %
184
0.1 %
28
0.0 %
2010
2,473
2.2 %
39,559
35 %
119
0.1 %
153
0.1 %
7
0.0 %
153
0.1 %
1
0.0 %
89
0.1 %
11
0.0 %
2009
2,839
2.6 %
47,500
43 %
100
0.1 %
142
0.1 %
2
0.0 %
134
0.1 %
1
0.0 %
100
0.1 %
15
0.0 %
1
0.0 %
2008
3,274
2.4 %
70,567
53 %
117
0.1 %
195
0.1 %
13
0.0 %
139
0.1 %
144
0.1 %
19
0.0 %
2007
3,161
6.6 %
20,074
42 %
35
0.1 %
190
0.4 %
3
0.0 %
108
0.2 %
2
0.0 %
183
0.4 %
8
0.0 %
2006
2,980
12 %
4,181
17 %
44
0.2 %
109
0.4 %
15
0.1 %
46
0.2 %
5
0.0 %
177
0.7 %
2
0.0 %
2005
1,286
9.7 %
2,814
21 %
57
0.4 %
37
0.3 %
77
0.6 %
68
0.5 %
4
0.0 %
73
0.6 %
1
0.0 %
2004
40
6.5 %
26
4.2 %
3
0.5 %
4
0.6 %
3
0.5 %
1
0.2 %
2003
11
3.1 %
16
4.6 %
2
0.6 %
1
0.3 %
1
0.3 %
1
0.3 %
2002