Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinTimedTextMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
February
13,593
9,952
73 %
1,567
12 %
307
2.3 %
322
2.4 %
3
0.0 %
359
2.6 %
15
0.1 %
99
0.7 %
9
0.1 %
5
0.0 %
January
131,769
100,174
76 %
11,536
8.8 %
2,399
1.8 %
560
0.4 %
41
0.0 %
3,416
2.6 %
155
0.1 %
1,423
1.1 %
244
0.2 %
1
0.0 %
82
0.1 %
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinTimedText talkThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
February
344
2.5 %
524
3.9 %
78
0.6 %
2
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
January
5,326
4.0 %
3,303
2.5 %
3,014
2.3 %
21
0.0 %
7
0.0 %
19
0.0 %
9
0.0 %
23
0.0 %
16
0.0 %