Wikiscan
vi.wikipedia.orgDateTotalArticleThành viênWikipediaTập tinMediaWikiBản mẫuTrợ giúpThể loạiCổng thông tinMô đunTiện íchĐịnh nghĩa tiện ích
December
845
246
29 %
64
7.6 %
52
6.2 %
278
33 %
2
0.2 %
7
0.8 %
6
0.7 %
November
489
301
62 %
43
8.8 %
9
1.8 %
1
0.2 %
October
2
2
100 %
September
August
July
June
May
1
1
100 %
April
March
February
January
DateThảo luậnThảo luận Thành viênThảo luận WikipediaThảo luận Tập tinThảo luận MediaWikiThảo luận Bản mẫuThảo luận Trợ giúpThảo luận Thể loạiThảo luận Cổng thông tinThảo luận Mô đunThảo luận Tiện íchThảo luận Định nghĩa tiện ích
December
73
8.6 %
94
11 %
4
0.5 %
9
1.1 %
8
0.9 %
2
0.2 %
November
75
15 %
49
10 %
1
0.2 %
9
1.8 %
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January